Circletex

CIRCLETEX vzw een Belgisch inzamelsysteem voor textiel, door de industrie voor de industrie.

Alle textiel is welkom zoals onverkochte producten, stofoverschotten, producten uit gebruik, producten einde leven. De textiel stromen die in de eerste fase worden aangepakt zijn plat linnen, bedrijfskleding en beschermende producten gemaakt met textiel, later volgen de andere textielstromen.

Oprichters:

  • Creamoda (Federatie van de Belgische kleding en confectie sector)
  • FBT (Federatie van de Belgische Textielverzorging)
  • Febelsafe (Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de professionele eindgebruiker inzake veiligheid en welzijn)

Gesteund door:

  • Vlaanderen Circulair de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen
  • Fedustria (Federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelproducenten)
  • Denuo (Federatie van de Belgische Textiel en afval recuperanten)

Dit jaar richtte Creamoda, FBT, Febelsafe en enkele toonaangevende bedrijven (Sioen, Alsico, Texet, Dutra, Dumoulin, CleanLease, Sarco) Circletex VZW op, een beheers organisme voor producten gemaakt met textiel. Met als doelstelling het stimuleren/verhogen van selectieve inzameling, lokale verwerking, lokaal hergebruik en lokale up-cycling. Maw. op een economische, ecologische en sociaal verantwoorde manier. Daarnaast zal er ook gestreefd worden naar nieuwe business models, eco-innovatie, design for circularity en levensduurverlenging van deze producten. Dit vanuit de insteek dat alle stakeholders betrokken in de volledig product keten mee verantwoordelijkheid dragen voor de ecologische voetafdruk van de producten die ze maken, onderhouden, recycleren.

Voor meer info contacteer vanlandeghem@creamoda.be

          

Gesteund door:

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login