De inspanningen van Mode Unie en Creamoda hebben gerendeerd vermits het Overlegcomité op 27 november besliste dat de winkels mogen heropenen vanaf morgen 1 december. Enerzijds ruimer dan verwacht (niet enkel op afspraak) en anderzijds met dezelfde beperkingen als na de eerste lockdown. De volgende fase is nu ijveren voor het uitstel van de solden met een maand teneinde een te kort verkoopsseizoen voor de winkels te vermijden.

Ook in dit dossier zullen Mode Unie en Creamoda hun beste beentje voorzetten.

Minister Hilde Crevits liet gisteren in De zevende dag uitschijnen dat deze vraag ernstig genomen wordt. Maar het is aan de federale regering om hierover een beslissing te nemen.

Hierna volgen de richtlijnen voor de heropening zoals UNIZO ze communiceert:

 • Strikte opvolging van de basisregels (handen wassen, afstand houden, mondmasker dragen, …)
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor jezelf, voor je personeel en voor je klanten.
 • Consumenten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging uitsluitend op afspraak werkt
 • Er wordt individueel gewinkeld, met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Er mag maximaal 1 klant per 10m² toegelaten worden. Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m², mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel toelaten (op voorwaarde dat tussen hen een afstand van 1,5m kan worden gegarandeerd). Heeft jouw winkel een verkoopoppervlakte van meer dan 400m², dan moet je verplicht een toegangscontrole organiseren.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Je moet er voor zorgen dat de wachtende klanten anderhalve meter afstand bewaren. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn. Je moet ook handgels in de winkel ter beschikking stellen voor klanten en personeel.
 • Je neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • Je zorgt voor een goede verluchting.
 • Je moet een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden
 • Voor je personeel, baseer je je op de Generieke Gids van de Groep van 10, eventueel aangevuld met richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau. Je kan ook andere gepaste maatregelen nemen, als die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Stel deze maatregelen op in overleg met jouw personeel en dienst voor bescherming en preventie op het werk.
 • Neem ook de nodige maatregelen voor de parking, een pasruimte, een ontvangstruimte, … .

Andere aanbevelingen

Naast deze wettelijk verplichte maatregelen, kan je ook nadenken over de volgende maatregelen:

 • Duid buiten de vestiging het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd binnen mag zijn. (Voorzie eventueel een maximaal aantal winkelkarren of winkelmandjes.)
 • Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…) en richtlijnen voor je klanten (affiches).
 • Reorganiseer indien nodig de inrichting van de kassazone zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen
 • Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos om cash te vermijden
 • Werk voor het afhalen van bestellingen met afhaaluren 
 • Voor e-commerce gelden volgende specifieke aanbevelingen:
  • Lever bestellingen waar mogelijk aan de voordeur. Uitzondering: goederen/installaties die professionele installatiehulp vergen mogen binnen worden gemonteerd indien een afstand van 1,5 meter met de bewoners kan worden gerespecteerd.
  • Voorzie in of buiten de vestiging indien mogelijk een plaats waar bestellingen contactloos kunnen worden afgehaald en waar retours contactloos kunnen worden teruggebracht
 • Je klantencontacten buiten de vestiging:
  • Maak duidelijke afspraken voor aanvang van de werkzaamheden/ prestaties/bezoek. Vraag tijdig informatie op over de maatregelen die gelden op de plaats waar zal worden gewerkt
  • Wie onderhoud, herstellingen, reiniging, … gaat doen bij particulieren of in bedrijven: wanneer de aanwezigheid van de bewoner of werknemer niet nodig is, begeeft de bewoner of werknemer zich bij voorkeur naar een andere ruimte; bij werken bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn tenzij de werken zeer dringend zijn; voor zorg aan personen (bv. thuiszorg) gelden specifieke regels
  • Gebruik indien mogelijk eigen arbeidsmiddelen en indien nodig eigen beschermingsmiddelen.

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login