De Duurzaamheidsregels

De Duurzaamheidsregels

 • ESPR: Ecodesign for Sustainable Products Regulation and DPP: Digital Product Passport:
  Deze verordening is aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. De definitieve tekst werd op 28/06/2024 in het Publicatieblad van de EU bekend gemaakt om in werking te treden op 18/07/2024. 
 • WFD: Waste Framework Directive and EPR: Extended Producer Responsibility:
  Op 17/06/2024 werd een voorstel voor richtlijn van het Europese Parlement en de Raad gepubliceerd maar nog niet definitief goedgekeurd.

 • WSR: Waste Shipment Regulation:
  Wachtend op publicatie in PB.
 • GCD: Green Claims Directive:
  Wachtend op goedkeuring. Deze wordt verwacht begin 2025.
 • GPP: Green Public Procurement:
  Wachtend op ontwikkelen en aanname van Delegated Act.
 • CS3D: Corporate Sustainability Due Diligence Directive:
  Aangenomen door het EU-Parlement en de Raad. De richtlijn werd op 05/07/2024 gepubliceerd in het PB van de EU en treedt op 26/072024 in werking. 
 • CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive and ESRS: European Sustainability Reporting Standards.
  Deze richtlijn is aangenomen.
 • IED: Industrial Emissions Directive:
  Wachtend op goedkeuring in plenaire vergadering.
 • Taxonomy Regulation:
  Deze verordening werd aangenomen.
 • Microplastics Regulation:
  Deze verordening werd aangenomen.
 • (U-)PFAS:
  De Commissie bereidt haar wetgevingsvoorstel voor de EU-lidstaten voor ter bespreking in de REACH-commissie. Uiteindelijk stemmen de lidstaten over de beperking te verwachten 2024-2025.
 • Skin Sensitisers:
  Inhoud nog ter discussie.
 • Bisphenol:
  Nog geen overeenkomst over de inhoud van de draft delegated regulation.
 • REACH Regulation Revision:
  Momenteel wordt verwacht dat de REACH-herziening tussen 2025 en 2027 in werking zal treden.
 • PFHxA Restriction:
  Deze werd aangenomen.

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login