CiLAB: Hoe circulariteit in uw businessmodel integreren?

Op 19 december vond in de “Impact Factory” te Mechelen de voorstelling plaats van het project “CiLAB: Hoe circulariteit in uw businessmodel integreren?”, een project in het kader van ‘circulaire maakindustrie levensduurverlenging’.

CiLAB is een circulair textielcollectief dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve en hoogwaardige processen en oplossingen voor het upcyclen van kleding en op het creëren van bewustzijn in de bredere gemeenschap voor een circulaire transitie.

Creamoda-leden en andere geïnteresseerde partijen konden verschillende sprekers horen vertellen over succesvolle/geslaagde trajecten en voorbeelden over hoe meer lokale en circulaire design- en productiemogelijkheden kunnen bijdragen aan het verminderen van de afvalberg textiel en kleding.

Er werd getoond hoe kleding, foutief geproduceerd en dus verloren voor reguliere verkoop, onverkochte stocks, materiaal-overschotten, … werden omgezet naar nieuwe producten.

In het kader van de Europe Green Deal wordt ook gekeken hoe om te gaan met “afval” en hoe de afvalberg beduidend kleiner te maken. Dit door o.a. repair (herstelling), upcycling en recycling.

Volgende sprekers en partners kwamen aan bod:

  1. Simon Gryspeert (Flanders DC) vertelde als eerste spreker over, niet alleen de wil maar ook de noodzaak om steeds meer circulair te denken en te werken.
    Het idee van “Close The Loop” kwam ter sprake, alsook andere tools die Flanders DC aanbiedt om duurzamer (kleding met langere levensduur) en meer circulair te denken en werken, zoals bv. de “Leidraad Kledingontwerp voor lange levensduur”
  1. Ann Collier (IVOC) en Sibille Diederichs (CiLAB/Joseffa) zoomden in op het leertraject, de kennisborging en de documentering van de circulaire productieprocessen tijdens het project: hoe designers meer circulair te leren denken, hoe toch de merk-identiteit te behouden van ge-upcycled producten, de uitdagingen tijdens het concreet toepassen van repair en upcycling op kleding, …
  1. Bohdan Lamon (Decathlon) had het op zijn beurt over het opstarten, uitbouwen en opschalen van een onsite repair- en upcyclingservice voor kleding en outdoortextiel. Ervaringen en lessons learned binnen Decathlon België worden nu meegenomen om toe te passen in andere landen waar Decathlon actief is. Een verdere (volgende) stap voor Decathlon is het traject te vertalen naar een technisch nog uitdagender product: schoenen.
  1. Antony Hartmann (Studio Circulaire) ging dieper in op de weg die hij heeft afgelegd van boetiek-eigenaar tot Studio Circulaire. Een tot dusver boeiende reis, die concreet geleid heeft tot verschillende projecten waarin onverkochte kleding geüpcycled werd naar nieuwe verkoop-bare kledingstukken. Studio Circulaire werkt samen met jonge ontwerpers die circulair design toepassen. De ontwerpen van “Studio Circulaire” zetten aan tot het uittekenen van nieuwe circulaire productieketens in het atelier-lab van CiLAB, en tegelijk begeleidt CiLAB “Studio Circulaire” in circulaire design strategieën en ervaring. Gestart met het project om voorraad van de multimerken winkel Bluepoint te verwerken, tot collabs met merken als Essentiel en Xandres. Een mooie realisatie is de upcycling van de 350 verkeerd gesizede jeansbroeken van het merk Xandres, die lokaal verwerkt werden naar 80 jeans-kimono-vesten, verdeeld over 4 maten, en terug aangeboden via het Xandres verkoopscircuit.
  1. Tot slot sprak Jan Merckx (CiLAB) over de organisatie in Mechelen: creëren van een nieuwe economie waar maaklabo’s, designers, studenten en stagairs, merken, … samenwerken om een oplossing te vinden vanuit de textielafvalberg. Voorbeelden over samenwerken met JBC, Concordia, …, maar ook de aankleding van het Mariabeeld, ter opvoering in de jaarlijkse Hanswijkprocessie, en de jurk voor de achtergrondzangers tijdens het Eurovisie Songfestival …

Tot slot volgde een interessante rondleiding door het gebouw. Jan Merckx illustreerde hierbij een mooi voorbeeld van upcycling: “Project Refaced”: Dankzij de samenwerking Den Brillenman met CiLAB Collective krijgt een das of beter gekend als plastron, een tweede leven als beschermend brillenzakje.

De avond werd afgesloten met een drankje, hapje, interessante ontmoetingen en leuke gesprekken.

Meer info:
Website: www.cilab.be
Instagram: @cilabcollective

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login