>>>Belangrijk nieuws<<<

Wijziging binnen Circletex: een belangrijke beslissing om tegemoet te komen aan de actuele conjunctuur

20/12/2022

In 2025 zijn lidstaten vanuit de Europese Waste Directive verplicht om oa. textiel gesorteerd in te zamelen.

Creamoda heeft nu reeds nood aan concrete data om uw belangen te verdedigen ten opzichte van deze overheden (voor België: Vlaanderen/Brussel/Wallonië).

Wat is er precies veranderd binnen Circletex?

Bij aangifte van de betrokken producten wordt er, in afwachting van een verplichte UPV en in tegenstelling tot het eerdere voornemen, geen bijdrage per tonnage meer gevraagd, enkel nog een administratieve kost voor de verwerking van uw data (verzamelen, analyseren, rapporteren, gebruik perskit).
In ruil voor die administratieve kost:

  • mag u gebruik maken van het logo ‘Circletex-deelnemer’ (= commerciële troef)
  • krijgt u een totaaloverzicht van uw aangifte uitgeschreven door Circletex vzw (= neutrale partij die de data verzamelt en verwerkt) (= rapportering van uw data via een derde partij = meer draagkracht, officiële aanvaarding)
  • draagt u bij aan concrete geneutraliseerde data voor argumentaties/lobbywerk bij overheden en andere stakeholders
  • helpt u Creamoda om uw belang in deze kwestie te verdedigen

Wij nodigen al onze leden uit om aan te sluiten bij Circletex.

Dit bericht richt zich in eerste instantie tot bedrijven die professioneel textiel op de markt brengen:

  • Een distributeur bent van deze producten en deze aankoopt bij een “niet-Belgische fabrikant en/of distributeur”
  • Een fabrikant bent van deze producten

Van toepassing voor:
 Belgische en niet-Belgische fabrikanten
→ Voor eigen merk, voor private label, voor huurloop/leasing als dienstverlening

 

Voor bedrijven die consumententextiel op de markt brengen, zal in januari een specifieke communicatie plaatsvinden om de werking van Circletex nader toe te lichten.

Het is immers de bedoeling dat er een uitbreiding naar consumententextiel volgt.

 

Wij nodigen ook al onze leden uit om hun textiel gerelateerde leveranciers te informeren over Circletex (www.circletex.be).

 

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login