De ECLA (European Clothing Association) omvat aanbevelingen betreffende eigenschappen en gebreken van stoffen voor kleding. Het document is tot stand gebracht door textiel- en kledingexperts van de European Technical Clothing Group om een duidelijke communicatie tussen stof- en kledingfabrikanten te bevorderen.

Vermits een weverij informatie nodig heeft over de gewenste stofeigenschappen van de kledingfabrikant, kan beroep gedaan worden op dit document van ECLA om een gedetailleerd lastenboek op te stellen.

Het document bevat richtlijnen die een indicatie geven welke (minimum) stofeigenschappen geschikt zijn voor de meest gangbare kledingstukken.

Dit ECLA document is onderverdeeld in 3 delen:

  • Deel 1: Detecteren van karakteristieken door een expert (met of zonder toestel)
  • Deel 2: Enkel met een toestel meetbare karakteristieken
  • Deel 3: Voorbeelddocumenten voor het uitwisselen van productinformatie

Dit document is geen verplichting maar te gebruiken op vrijwillige basis.

Opgelet

Dit document dateert van oktober 2009.

Het is dus mogelijk dat bepaalde test methodes (normen) reeds vernieuwd of vervangen zijn. De aanbevolen minimale kwaliteitseisen blijven echter dezelfde.

Momenteel is er alvast internationaal overleg gestart om dit veelgebruikt document up te daten.

Bijlage : Aanbevolen minimale kwaliteitsniveau’s

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login