26 april 2021 – Creamoda, de Belgische modefederatie, is verheugd dat vanaf vandaag de verkoop in de modesector weer zonder afspraak van start kan gaan maar sluit zich volmondig aan bij de noodkreet van Mode Unie in het persbericht van vandaag. Zij drongen  vorige week ook al aan bij de Vlaamse en de federale overheid om de modehandelaars alsnog in aanmerking te laten komen voor het eerder toegekende en later teruggeroepen dubbel overbruggingsrecht. Dit werd wel toegekend aan andere sectoren omdat ze onder stricte protocollen en bijgevolg in onrendabele en beperkende omstandigheden moesten werken. Voor de hele modeketen was dit de afgelopen maanden niet anders. Daarnaast is het aangewezen dat het Vlaams Beschermingsmechanisme gradueel zou toegekend worden in plaats van 60% forfaitair.

“Dat de zwaar getroffen modewinkels, in tegenstelling tot andere sectoren, geen beroep kunnen doen op gelijkaardige steunmaatregelen is een kaakslag voor de hele Belgische modeketen. Vandaag kunnen heropenen zonder afspraak, twee maand voor het begin van de soldenperiode, is voor ons “too little too late” en er dreigt dus een derde mislukt verkoopsseizoen op rij , zegt Erik Magnus, directeur van Creamoda.

Zomercollectie 2022?

Zonder structurele steunmaatregelen – die wél toegekend worden aan andere sectoren –  komt de hele Belgische modesector onder druk te staan. Een belangrijk aantal modewinkels zal onvermijdelijk de deur moeten sluiten, of in het beste geval nét het hoofd boven water houden door bestellingen te annuleren of te verminderen. Het uitstellen van communies, huwelijken en andere feestelijkheden doet hier ook al geen goed aan. Veel voorraden zullen in de winkelrekken blijven hangen. Dit dreigt de hele modeketen te ontwrichten in het vooruitzicht van de zomercollectie 2022 die binnenkort besteld, gefinancierd en geproduceerd zal worden. Dat het zomerassortiment 2021 ondertussen grotendeels dreigt onverkocht achter te blijven, zorgt voor bijkomende cashflow-problemen in de winkels en bij de merken.

Complexe waardeketen

De waardeketen van ontwerp, productie en verkoop in de modesector is complexer dan die in andere economische sectoren. Er is op beleidsvlak dringend nood aan begrip voor de specificiteit van de modesector waar het bedrijfsmodel draait op een lange verlooptijd tussen: creatie en productie – bestelling en inkoop – verkoop in de winkel.Voor de producenten is de onzekerheid rond de inkoop van klanten een moeilijke zaak. Het is moeilijk in te schatten hoeveel moet geproduceerd worden en ook zij kunnen zich niet veroorloven te produceren zonder zekerheid van verkoop.

Bovendien worden de Belgische modemerken – die al dan niet eigen verkooppunten uitbaten – tijdens de aanhoudende coronamaatregelen dubbel hard getroffen door het fenomeen van seizoensgebondenheid en bijgevolg beperkte houdbaarheid van modeprodukten. “In tegenstelling tot andere sectoren verliezen modeproducten al na 5 maand 50% van hun waarde. Winkeliers weten uiteindelijk niet meer wat ze best doen voor het volgende seizoen. Onze merken konden tijdens de hele coronaperiode onmogelijk terugvallen op de tijdelijke opschorting van aankoop van producten, wat bijvoorbeeld wel mogelijk was bij de horeca en andere sectoren van fast moving consumer goods”, verduidelijkt Erik Magnus.

Belgische mode in stand houden

De modemerken en winkels zijn partners die binnen de keten in elkaars verlengde werken. De toenemende financiële moeilijkheden in de winkels zullen zich onvermijdelijk laten voelen hoger op in de ontwerp- en productieketen. “Wij moeten vanuit de hele keten denken en werken om de Belgische mode in stand te houden. De creativiteit van onze designers en het professionalisme van onze producenten staan garant voor originaliteit, variëteit, kwaliteit en nieuwigheden in de kledingwinkels in het post-corona tijdperk.” aldus Wendy Luyckx, communicatieverantwoordelijke bij Creamoda.

5 voor 12: nood aan meer ondersteuning

Sinds het begin van de coronapandemie hebben de modemerken vooral keihard gewerkt om de organisatorische en financiële uitdagingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden, zonder hard om zich heen te roepen. Ondertussen is het voor onze sector 5 voor 12. De hele modesector heeft dringend duidelijker perspectief en meer ondersteuning nodig. De tijdelijke werkloosheid is een zeer belangrijke maatregel die moet verder gezet worden tot we back to normal zijn. En tevens zou het Vlaams Beschermingsmechanisme gradueel moeten worden en het dubbel overbruggingsrecht toch moeten toegekend worden.

“Onze modesector is even belangrijk voor de post-corona economie als horeca en toerisme. De aankomende derde editie van de Week van de Belgische Mode van 11 – 17 oktober is in alle opzichten cruciaal, niet alleen voor de merken, de kledingproducenten en de winkels maar vooral ook voor de Belgische modeliefhebber, die vandaag steeds meer overtuigd is van het belang van lokaal shoppen van Belgische mode. Zonder een ondersteunend vangnet voor onze sector wordt de Week van de Belgische Mode een maat voor niets,” besluit Wendy Luyckx.

–  Einde   –

Niet voor publicatie

Voor meer informatie:

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login