Zellik, 13 april 2020 – Uit een ledenbevraging van Creamoda, de Belgische modefederatie, blijkt dat de Belgische kledingsector geconfronteerd wordt met 4 belangrijke uitdagingen sinds de lockdown. “Deze uitdagingen zijn echt niet te onderschatten en daarom willen we hier nogmaals de aandacht op vestigen. Het is van belang dat we hier bij stil staan om deze crisis zo goed mogelijk door te komen op korte en lange termijn”, zegt Erik Magnus, directeur van Creamoda.

Sluiting van niet-essentiële winkels sinds 18 maart: koop dus Belgische merken op eigen webshops!
Door de sluiting van de niet-essentiële winkels sinds 18 maart hebben de meeste Belgische modemerken te kampen met een substantiële omzetdaling die niet zonder gevolgen is, net op een ogenblik dat de lenteverkoop voluit zou moeten gaan.

Creamoda riep eerder al op om te blijven geloven in ‘onze’ mode en Belgische merken ook online te kopen. Door extra aandacht te vragen om online Belgisch te shoppen steunen we de lokale economie, ook al compenseert de online verkoop helemaal niet de verkoop via de winkels. Ondersteuning van onze locale economie zal van fundamenteel belang zijn nu onze overheden zwaar moeten investeren in het maximaal rechthouden van onze economie en sociale zekerheid.

Om bedrijven en de consumenten te helpen, startte Flanders DC met het verzamelen van de webshops in de Belgische creatieve sector, waarvan de modesector er één is. Deze werden samengebracht in één overzicht dat continu wordt aangevuld.

“Ik koop Belgisch, een campagne die al sinds 2015 loopt, is vandaag relevanter dan ooit, zowel tijdens de coronacrisis als bij heropening van de winkels. We zijn ervan overtuigd dat mensen na een lange periode van lockdown terug meer zin zullen hebben om in de stad te gaan winkelen. De behoefte om hun zomeroutfits in de boetiek te kunnen passen en advies te krijgen van de shop manager zal dan eens zo groot zijn”, zegt Wendy Luyckx, communicatieverantwoordelijke bij Creamoda.

Een grote moeilijkheid in deze context is dat de verplicht gesloten winkels te kampen hebben met de betaling van huur aan de eigenaars van winkelpanden. Creamoda staat achter de vraag van winkelhuurders om geen huur te moeten betalen zolang de winkels verplicht gesloten blijven. “We stellen vast dat het debat in beweging is en dat tal van eigenaars bereid zijn rekening te houden met deze situatie van overmacht. We hopen dat er oplossingen tussen partijen kunnen gevonden worden die het voortbestaan van winkels/huurders niet in het gedrang brengen”, aldus Erik Magnus

Onduidelijkheid over de komende seizoenen.
Uit de bevraging van Creamoda blijkt dat merken in het ongewisse zijn over de juiste aanpak voor de realisatie van de komende collecties winter 2020-2021 en zomer 2021.

Volgende cruciale vragen komen het vaakst naar voor:

  • De voorbereidingen voor de herfstcollectie zijn in grote mate gebeurd maar hoeveel moet er geproduceerd worden?
  • Wat met productie? Rekening houdende met de lockdown in productielanden – met weinig of zelfs geen mogelijke productie tot gevolg – en het sluiten van de grenzen tussen veel landen
  • Hoeveel zullen de winkels nog kunnen inkopen?
  • Zullen de consumenten terug normaal kopen of komt er een post corona – consumptiecrisis?
  • Wat met levering van stoffen die vaak uit Italië of andere landen komen?
  • Wat met de verdere voorbereidingen van lente 2021 waar verschillende nu al (zouden moeten) mee bezig zijn?

Betalingsuitsel en de annulering van bestellingen door klanten.
Tal van bedrijven geven aan dat hun klanten hetzij niet betalen of bestellingen annuleren omdat de winkels gesloten zijn, zowel in eigen land als in het buitenland. Dit leidt tot grote cash flow problemen en is moeilijk om dragen door KMO’s met beperkte financiële draagkracht. Daarbij is het vaak een strijd van David tegen Goliath waarbij het merk met zijn rug tegen de muur gezet wordt door sterke klanten waartegen men niet wil of kan ingaan.

“Als klanten hun leveranciers niet betalen, zullen deze op zijn beurt hun leveranciers niet betalen met een ontwrichting van de economie tot gevolg. In dat verband is het ook belangrijk dat kredietverzekeraars hun verantwoordelijkheid blijven opnemen. De regering heeft een akkoord met de banken gesloten maar het valt nog in de praktijk af te wachten welke bedrijven daarvan zullen kunnen gebruik maken”, benadrukt Magnus

Annulatie van beurzen, huwelijken en communies/lentefeesten.
Aangezien de modebeurskalender zoals alle evenementen kampt met annulaties, leidt dit tot praktische problemen en financiële verliezen. Sommige beurzen worden uitgesteld naar het najaar of men zoekt naar creatieve manieren en alternatieven. Omdat familiefeesten zoals bv communies of lentefeesten en huwelijken (tenzij in zeer besloten kring) niet kunnen doorgaan leidt dit tot een zeer beperkte verkoop van feest – en communiekleding in de normaal sterkste periode van het jaar. Dit betekent opnieuw een groot omzetverlies voor de merken en vaak onderhandelingen met winkels en consumenten die reeds eerder kleding voor de feestperiode kochten.

Creamoda is tevreden dat de politieke overheden reeds tal van maatregelen hebben genomen om onze Belgische bedrijven te ondersteunen. “Tijdelijke werkloosheid overmacht is fundamenteel voor onze sector en zal zolang als nodig moeten aangehouden worden. Ook is het goed dat er afspraken met de banken gemaakt worden, zij het dat “the proof of the pudding will be in the eating. Uitstel van RSZ-bijdragen is eveneens cruciaal maar deze maatregel zou ook moeten kunnen gelden voor bedrijven die niet volledig gesloten zijn maar toch een sterke vermindering van hun activiteiten moeten ondergaan. We hopen dat relancemaatregelen zoals heropening van winkels niet te lang op zich moeten laten wachten, uiteraard rekening houdend met de evolutie van de volksgezondheid”, besluit Erik Magnus.

 

–   Einde   –

Nota voor de redactie:

Over Creamoda
Creamoda is de Belgische modefederatie voor merken en kledingproducenten.
www.www.creamoda.be

Meer info, contacteer:

Erik Magnus – directeur Creamoda: 0475/76 16 26 – [email protected]
Wendy Luyckx – communicatieverantwoordelijke Creamoda: 0476/99 90 57 – [email protected]

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login