UPDATE | CIRCULAIRE ECONOMIE – VISIE 2030 VOOR BELGIË

22 september 2022 – We leven in onzekere tijden. Wat niet zo lang geleden nog onmogelijk leek, is dat vandaag niet meer. Grondstoffen worden schaars, de energiebevoorradingszekerheid wankelt, loonkosten en energieprijzen swingen de pan uit, … Met die nieuwe realiteit worden onze ondernemingen dag in dag uit geconfronteerd. De nood voor een robuust en duurzaam economisch model om al die complexe uitdagingen aan te gaan, was nog nooit zo groot. Een circulair businessmodel biedt hier soelaas. Een bedrijf dat circulair onderneemt, versterkt immers zijn energieonafhankelijkheid, materialenefficiëntie, employer brand en concurrentiekracht.

De circulaire economie vormt dan ook essentieel luik van VBO’s ‘Horizon België 2030 – Toekomstvisie voor een beter België’. Willen we de toekomst en de welvaart van ons land veiligstellen, dan moeten we een versnelling hoger schakelen om de impact van de circulaire transitie optimaal te bewerkstelligen. 

In mei 2021 publiceerde het VBO samen met zijn leden-sectorfederaties zijn ‘Visie Circulaire Economie 2030’.

Waar staan we anno 2022? Dit voortgangsrapport brengt – voor het eerst in ons land trouwens – een totaalbeeld van de stand van zaken van de circulaire economie in België. Aan de hand van duidelijk omschreven en complementaire kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren stellen we een dashboard op, op basis waarvan we de evolutie en vooruitgang in ons land in kaart brengen. En de complexe circulaire realiteit tastbaar maken. Dit eerste rapport, dat het VBO samen met circulair expert Möbius ontwikkelden, toont dat we vandaag sterk staan in recyclage en in circulair materiaalgebruik. Maar nog belangrijker: het toont ook aan waar we nog een tandje moeten bijsteken om ons land als een volwaardige circulaire hub op de Europese kaart te zetten. Ten slotte definiëren we in het rapport ook een reeks aanbevelingen onder meer richting een beter ondersteunend (wetgevend)kader.

> Klik hier voor de ‘Vooruitgangsrapport circulaire economie 2022

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login