CIRCULAIRE ECONOMIE – VISIE 2030 VOOR BELGIË

28 mei 2021 – Het circulair economisch model is een van de sleutels tot een welvarende en veerkrachtige economie met langetermijnperspectieven. Het vormt bovendien een essentieel onderdeel van het economisch relanceplan na de COVID-19-crisis. Daarom schakelt het VBO, in samenwerking met zijn lidfederaties, een versnelling hoger met zijn ‘Visie circulaire economie 2030‘. De bedoeling? Concreet richting geven aan hun gezamenlijke duurzame ambities. Het document is een roadmap voor de komende tien jaar. 

De visie is ambitieus: “Tegen 2030 en binnen een Europees kader, de positie van de Belgische industrie als leider in de circulaire economie consolideren en verwezenlijken.” Ons land wordt nu al beschouwd als pionier, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Als grootste werkgeversorganisatie van het land is het onze missie om ondernemend België te blijven ondersteunen en begeleiden naar een duurzame economie. En te streven naar een beleidskader dat die transitie mogelijk maakt en stimuleert.

“Deze visie kadert binnen de principes van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en heeft als doel maximale waardecreatie dankzij een verhoogde concurrentiekracht, vlottere toegang tot materialen, beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen en jobcreatie. De haalbaarheid van de visie hangt nauw samen met de inzet op twee katalysatoren: innovatie en open economie”, verklaart Vanessa Biebel, Executive Manager van het competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie.

Het VBO en zijn lidfederaties formuleerden vijf ambities aan de hand waarvan ze hun visie tegen 2030 willen verwezenlijken binnen een Europees kader.

  1. De beschikbaarheid van de materialen maximaliseren
  2. Koploper zijn in circulair ontwerp en productie
  3. Koploper zijn in circulaire gebruiksmodellen
  4. Koploper zijn in het hoogwaardig terugwinnen van materialen
  5. Sterk zijn in het gebruik van enablers voor de circulaire economie  (dus alle maatregelen die de transitie naar een circulaire economie kunnen ondersteunen, mogelijk maken of versnellen)

De evolutie van onze economie naar een circulair model is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren (bedrijven, beleid, consument). Zo is het aan de Belgische overheden om maximaal in te zetten op een Europees ondersteunend beleidskader. Het wordt cruciaal om het level playing field op de eengemaakte Europese markt te consolideren. Om de vooropgestelde ambities waar te maken, moeten de verschillende Belgische bevoegdheidsniveaus beter samenwerken en in dialoog gaan met de privésector.

> Klik hier om de ‘Circulaire economie – Visie 2030 voor België’ te downloaden

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login