Corona nu ook in de Wetstraat!

Het is een turbulente politieke week geweest. Eerst was er de wrevel bij Joachim Coens en nadat die werd bijgestuurd vernamen we het uitvallen van Egbert Lachaert wegens corona waardoor alle onderhandelaars en zelfs de koning moesten getest worden. De gesprekken lopen nu verder via digitale weg, een gewoonte waar velen onder ons inmiddels hebben moeten aan wennen (met zijn voor- en nadelen). En ondertussen zit er een nieuwe partijnaam aan tafel: “Vooruit”. Komt er daarmee schot in Avanti? Het zal ons benieuwen wat er al dan niet nog gebeurt voor 17 september wanneer de huidige regering in principe haar zwanezang beleeft.

Terwijl de politieke onderhandelingen lopen was het aangewezen dat de Groep van 10 nog eens van zich liet horen. Op 7 september legden ze een gezamenlijke verklaring af. Vooral belangrijk daarbij is dat de interprofessionele sociale partners nog eens tot een gemeenschappelijke verklaring gekomen zijn. De reputatie van het sociaal overleg scoorde de jongste jaren niet te best en het is fundamenteel dat aan hetzelfde zeel getrokken wordt om de diepe crisis te overbruggen.

Op 9 september stelden het VBO en Graydon een gezamenlijke studie voor over de economische gevolgen van de coronacrisis.

3 besluiten:

  • de steunmaatregelen werken en helpen veel bedrijven door de crisis heen
  • kleinere en jongere ondernemingen lijden in verhouding het hardst onder de crisis
  • 16% van de ondernemingen die voor de crisis gezond waren, zou nu met aanzienlijke liquiditeitsproblemen kampen

Waarna aanbevelingen gedaan worden om faillissementen en banenverlies te vermijden.

En dan was er ook nog de Brexit. Nadat de Britten permanent stokken in de wielen gestoken hebben, kwam Boris Johnson alweer verrassend (en onaanvaardbaar) uit de hoek met de mededeling dat 15 oktober de nieuwe deadline wordt. Het scenario van de “no deal” Brexit wordt dus hoe langer hoe waarschijnlijker.

We zullen u de komende weken dus blijven verwijzen naar de plaatsen waar de beste informatie terzake te vinden is.  

Erik Magnus, directeur @Creamoda Belgian Fashion

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker