“Mondmasker van Avrox nog gevaarlijker dan eerst gedacht !”

Zellik, 15 juni 2020 – CREAMODA, FEBELSAFE en FBT de 3 Belgische industrie Federaties, hebben informatie kunnen inkijken waaruit blijkt dat de 18 miljoen mondmaskers die door AVROX geleverd werden, zouden zijn behandeld met een nano zilver anti bacteriële finish.

Deze eindbehandeling met zilver ionen op textiel werd oorspronkelijk ontwikkeld voor medische toepassingen. Later is men deze techniek ook gaan toepassen op allerhande textiel producten voor dagelijks gebruik om onder andere slechte geurtjes tegen te gaan.

Het gebruik van antibacteriële biocides is zeer omstreden. Er zouden immers superbacteriën (resistent aan de meeste antibiotica) kunnen ontstaan bij overmatig verkeerd gebruik, water zuiveringsinstallaties dreigen niet meer te kunnen werken omdat deze biociden de sedimentaire verteringsbacteriën afdoden. Omdat Biociden geen onderscheid maken tussen goede of slechte bacteriën vormt dit een risico voor mens en milieu.

In de textiel wereld wordt algemeen aangenomen dat textiel behandeld met zilver volledig vrijkomt binnen de 2 jaar, en dat 60% al vrijkomt na 10 was beurten.

Daarenboven zijn deze maskers behandeld met nano zilver partikels (zie bijlage 2 van persbericht met bijlagen hierna), die op zich een extra risico inhouden omdat deze deeltjes zo ontzaglijk klein zijn van 1-100 NanoMeter. Ter vergelijking een rode bloedcel is 7.000 NM en een mensenhaar 80.000 NM. Zo klein dus dat ze in lichaamsdelen en cellen kunnen indringen waar deze normaal niet thuishoren.
Daarom raden landen zoals bijvb Zweden het gebruik ervan af in producten voor dagelijks gebruik en in niet medische toepassingen. Ook de Duitse milieuorganisatie BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) is diezelfde mening toegedaan omdat deze biocides zich finaal onherroepelijk terug in het milieu belanden zodra deze textielproducten einde levensduur zijn (zie bijlage 3 van persbericht met bijlagen hierna);

Gebruik van biociden is daarom ook gereglementeerd. Onze Europese basis wetgeving GPSD (Algemene Product Veiligheid in België) is daarin al zeer duidelijk “Bedrijven mogen alleen producten verkopen die veilig zijn en moeten de consumenten informeren over de risico's die verbonden zijn aan de producten die zij leveren.”Er bestaat ook een Europese biocide verordening “waardoor elke consument ongeacht de verplichting tot markering, het recht heeft om aan de fabrikant te vragen om informatie over het behandeld voorwerp, de leverancier moet deze kosteloos binnen 45 dagen verstrekken.”

Opnieuw zijn we verbaasd hoe onzorgvuldig met de veiligheid van de bevolking wordt omgegaan. Elke preventieadviseur zal immers bevestigen dat een textiel mondmasker behandeld met een biocide zoals zilver een potentieel risico inhoudt voor de gebruiker. Er is langdurig huidcontact met de mond/lippen/aangezicht, de met biocide behandelde textielvezels die vrijkomen riskeren rechtstreeks in de longen te belanden bij het inademen.

Ook het Belgische NBN document raadt het gebruik hiervan af. (zie bijlage 4 van persbericht met bijlagen hierna). Er zou dus eigenlijk ook een waarschuwing op de gebruikersinstructies van deze mondmaskers moeten staan.

Helaas is dit niet het geval en vernemen we via diverse apothekers dat de mondmaskers zelfs niet individueel verpakt zitten (zie bijlage 5 van persbericht met bijlagen hierna) en daarom is het onze plicht als Belgische sector om de bevolking te waarschuwen voor er ernstige incidenten gebeuren.

-   Einde   -

Persbericht met bijlagen

Over Creamoda
Creamoda is de Belgische modefederatie voor merken en kledingproducenten.
www.creamoda.be

Meer info, contacteer:
Jo Van Landeghem - Quality, Safety & Sustainability Officer Creamoda: 02/238.10.17.

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker