Verlengingen

Wat zal er gebeuren op 26 en 29 maart? Dat was de vraag die we ons stelden in de vorige editie van onze Fashion Flash.  

De Britten hebben een sterke voetbaltraditie en spelen dus graag verlengingen. Maar de opeenstapeling van no’s in hun parlement is potsierlijk en het begint er dus hoe langer hoe meer naar uit te zien dat het een hard Brexit zou kunnen worden. Volgende due date 12 april……

Op 26 maart werd de knoop wel doorgehakt door de 3 vakbonden, zij het op verschillende wijzen. ACV en ACLVB waren akkoord, ABVV traditioneel niet.

En ook daar werden verlengingen gespeeld. De 2 andere vakbonden wilden absoluut de uitvoering van het luik SWT/landingsbanen en van de welvaartsuitkeringen. En de werkgevers drongen uiteraard aan op een KB over de loonnorm. Uiteindelijk is er een compromis uit de bus gekomen dat de CAO’s worden gesloten in de Nationale Arbeidsraad zodra het KB op de loonnorm er is. En de discussie over de verhoging van het mimimumloon – het struikelblok voor ABVV – wordt later dit jaar hernomen.

Wat betekent dit concreet voor de ondernemingen in onze sector? Nu het IPA er dan finaal toch is en allicht op korte termijn interprofessioneel verder zal uitgevoerd worden, komt het sectoroverleg aan de beurt. De bal ligt daarbij in het kamp van de vakbonden en we laten u weten wanneer er verdere evolutie te verwachten is. Zolang er geen sectoroverleg geweest is, wijzigt er niets aan de lonen en is de regeling rond SWT/landingsbanen zoals opgenomen in het IPA nog niet van kracht.

Verlengingen alom dus!     

Erik Magnus, directeur @ Creamoda Belgian Fashion

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker