Welkom nieuwe Fashion Flash!

Op 7 februari ging onze gloednieuwe website LIVE. Daarover informeerden wij u reeds op diezelfde dag via een aparte Mailchimp communicatie.

Eén van de vele nieuwigheden is ook een nieuw kleedje voor onze nieuwsbrief FASHION FLASH die u vandaag voor de eerste keer ontvangt. Voortaan kan u hem lezen op scherm in pdf formaat maar ook printen indien u de Fashion Flash liever op papier leest. We vinden het daarom ook niet langer nuttig hem nog te versturen via de post. Wie de Fashion Flash nog via de post ontving en problemen zou ondervinden met onze nieuwe werkwijze kan ons dit uiteraard laten weten.

Over naar de ACTUALITEIT dan. Vorige week was contrastrijk: op 14 februari hing er liefde in de lucht wat allerminst over woensdag 13 februari kon gezegd worden. De vakbonden hebben toen massaal hun ongenoegen geuit over de 0,8%, bepaald door de wet op de loonnorm. Helaas voor hen is dit minder dan vorige keer maar zoals vele andere wetten moeten gerespecteerd worden door werkgevers kan deze wet niet door hen en hun leden genegeerd worden omdat ze niet gelust wordt. “Dura lex sed lex” geldt nu eenmaal voor iedereen.

De regering en de werkgeversorganisaties riepen op tot herneming – of eigenlijk echte start – van het overleg eerder dan het land in chaos te storten. En die oproep is niet in dovemansoren gevallen want op 15 februari zat de Groep van 10 terug aan tafel. Chaos hangt ons meer dan voldoende al boven het hoofd met de Brexit. 6 weken voor 29 maart blijven de Britten onwrikbaar en verwachten zij heronderhandeling met de EU die daar terecht niet op ingaat. De vraag blijft dus welke handelspolitieke gevolgen een al dan niet harde Brexit zal hebben.

Handelspolitiek brengt ons bij ons seminarie van 12 maart over de douanenomenclatuur. Correcte indeling van producten is van groot belang, zowel bij invoer als uitvoer. Daarom hebben wij opnieuw deskundigen terzake uitgenodigd die u de reglementering zullen uitleggen en ook bereid zijn te antwoorden op concrete praktijkvragen die u hen vooraf kan voorleggen. En wie meer wil weten over het Europees vrijhandelsakkoord met Japan zal ook aan zijn/haar trekken komen.

De week nadien, op 19 maart, nodigt de FOD Economie uit rond het thema van verantwoordelijke toeleveringsketens in de textielkolom, ook wel due diligence geheten. Dat wordt een combinatie van enerzijds informatieverstrekking vanuit de OESO-gids terzake en anderzijds uitwisseling van ervaringen met tevens praktijkgetuigenissen van JBC, Sioen en Stanley & Stella.

Erik Magnus, directeur @ Creamoda Belgian Fashion

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker