2 belangrijke onbekenden voor 2019

Als een onderneming het jaar 2019 goed wil voorbereiden, worstelt ze met minstens 2 belangrijke onbekenden.

De Brexit-soap is onwaarschijnlijk en loonkostberekeningen moeten in het ongewisse gebeuren zolang er geen loonnorm is. Op 13 november zag het er naar uit dat er schot kwam in de Brexit-story na constructief overleg tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Daags nadien leek de regering het te zullen aanvaarden maar op 15 november stapten 4 ministers en staatssecretarissen op. En dan moet de kaap van het Brits parlement nog genomen worden waar succes onwaarschijnlijk is. 4 maand voor de datum waarop de Brexit werkelijkheid wordt, is er dus complete chaos. Hoewel het niet te voorspellen is hoe het uiteindelijk zal eindigen, bevelen wij toch de Brexitscan van de FOD Economie (brexit.belgium.be) aan als u handelsrelaties met de UK heeft.

Een andere onbekende is het sociaal overleg met het oog op een interprofessioneel akkoord 2019-20. Vroeger begon rond deze tijd de opwarming voor deze tweejaarlijkse hoogmis maar nu moet tot januari 2019 gewacht worden op de bekendmaking van de loonnorm om van wal te kunnen steken. Dit is een slechte ontwikkeling want ondernemingen weten dus bij de start van het nieuwe jaar niet waaraan zij zich moeten verwachten. Na het interprofessioneel overleg volgt immers ook nog sectoroverleg dat ook zijn tijd nodig heeft om tot een evenwichtig resultaat te kunnen komen.

We kunnen u dus voorlopig geen hints geven om te weten waaraan u zich kan verwachten.

Erik Magnus, directeur @ Creamoda Belgian Fashion

x

Leden login

Creamoda
Leden Login

Word lid

DRAWY IP PLATFORM

Lid in de kijker