Home > Over Creamoda > Dienstverlening > Sociaal Advies

Sociaal Advies

 Sociaal advies

 • Creamoda is de enige officieel erkende vertegenwoordiger van de werkgevers in het paritair comité voor de kledingen confectiebedrijven. De federatie onderhandelt de sector-CAO’s in overleg met haar leden en is dan ook het best geplaatst om de inhoud en de achtergrond van die sectorspecifi eke afspraken uit te leggen. Ook wat uw relaties met de RSZ, RVA of andere sociale overheidsdiensten betreft, kan u beroep doen op Els Reynders.
   
 • Sociale wetgeving is een complexe en permanent evoluerende materie waar aardig wat tijd in kruipt. In een sector waar “time is money” vooropstaat, kunnen dergelijke thema’s soms lang aanslepen en veel geld kosten, met alle gevolgen van dien voor het functioneren van de onderneming. Zo beschikt niet elk bedrijf over een uitgebreide personeelsdienst die van dag tot dag de sociale wetgeving opvolgt.  Collectieve vragen zoals vragen over een reorganisatie in uw onderneming of naar aanleiding van een vakbondsactie schrikken ons bovendien niet af. Meer nog: Creamoda is hiervoor ongetwijfeld ook uw aangewezen partner vanuit onze jarenlange ervaring.  Kortom, Creamoda staat haar leden graag met raad en daad bij om de theorie van de sociale wetgeving in de moeilijke praktijk om te zetten via antwoorden op maat.
FAQ
 • Mijn sociaal secretariaat heeft gezegd dat ik overuren moet betalen voor extra werk dat moest gebeuren. Moet dat telkens echt zoveel kosten?
 • In een lopend contract met een grote klant staat een clausule over prijsaanpassingen. Waar vind ik informatie over de loonkosten in onze sector?
 • Er is in mijn bedrijf een vakbondsafvaardiging maar het aantal werknemers is ondertussen gedaald. Hoe ga ik daar nu mee om?
 • Een werknemer beweert te weinig betaald te zijn geweest en eist achterstallig loon. Wat geef ik als antwoord?
 • Er is iemand al lang afwezig wegens ziekte en ik vrees die persoon niet meer terug te zien in de toegewezen functie. Wat adviseert u mij?
 • Door tijdskrediet wordt de organisatie in onze onderneming een chaos. Kan Creamoda advies geven?
 • Iemand van meer dan 45 jaar oud vraagt om ontslag.  Zijn er complicaties te verwachten?
 • Wij hebben tijdelijk geen werk in de onderneming. Wat nu?