Home > Over Creamoda

Over Creamoda

  • Leden

De leden van Creamoda zijn voornamelijk modemerken en kledingfabrikanten. Ook fabrikanten van andere geconfectioneerde artikelen (zoals bijvoorbeeld gordijnen en huishoudlinnen) kunnen bij ons terecht. Designers en agenten die hun zetel in België hebben, kunnen voor de problemen die ze tegenkomen in hun dagelijkse praktijk ook bij ons aankloppen.

  • Doelstellingen en opdrachten

Creamoda biedt haar leden adviesverlening op maat in sociale, juridische, internationale, economische en technologische aangelegenheden.  Als federatie wordt er ook naar gestreefd om een stem voor en van de sector te zijn. Sectorverdediging en belangenbehartiging krijgen dan ook een centrale plaats binnen onze organisatie.

  • Netwerk

Creamoda vertegenwoordigt haar leden op paritair niveau en bij federale en regionale overheidsdiensten. Om de bekommernissen van de sector alle kansen op slagen te geven, is Creamoda zelf aangesloten bij een aantal overkoepelende werkgeversorganisaties; bij het Verbond voor Belgische Ondernemingen (VBO), bij Unizo, bij Euratex (de Europese textiel- en kledingfederatie) en bij IAF (International Apparel Federation).  Ook het bundelen van krachten door de samenwerking met een aantal andere organisaties komt onze leden ten goede. Naast de designer organisaties zoals het FFI, MAD Brussels, Job’in design en La maison du design werkt Creamoda ook samen met organisaties van aanverwante sectoren.