RSS Nieuws

Nationale Bank tevreden over werkgevers!

Volgens het net gepubliceerd jaarverslag van de Nationale Bank was het van 2008 geleden dat de werkgelegenheid er nog zo sterk op vooruitging. Zo werden er in 2017 maar liefst 66.000 jobs gecreëerd en dit bij een meer dan degelijke maar niet uitzonderlijke groei van 1,7%. De groei was daarmee in ons land beduidend arbeidsintensiever dan in de buurlanden of de Europese Unie in haar geheel.

Andere interessante vaststelling van de Nationale Bank: de hervorming van de loonnormwet was erop gericht de lastenverlagingen uit de taxshift niet aan te wenden voor hogere lonen. Dat gebeurde ook niet, wat positieve gevolgen had voor de werkgelegenheid. De sociale partners hebben met andere woorden de bepalingen in het IPA (met name de loonnorm van 1,1%) secuur opgevolgd.

En ook wordt vastgesteld dat de kwaliteit van arbeid in België erg goed is. Zo beschikken nog steeds negen op de tien werknemers over een arbeidscontract van onbepaalde duur. Daarnaast is er in ons land veel minder onvrijwillig deeltijds werk dan elders in Europa.

Goede punten dus voor de werkgevers en ook voor de regering die door haar beleid deze positieve evoluties mogelijk gemaakt heeft!

Wat staat er zoal op de agenda bij Creamoda?

Op 19 februari konden Creamoda-leden deelnemen aan de infosessie met Fedustria met betrekking tot GDPR en HR-beleid. De klok tikt en 25 mei komt steeds dichter. Zonder paniekvoetbal te willen spelen, zullen we u de komende weken en maanden nog regelmatig aandachtspunten over GDPR melden.

Waar we ook aandacht zullen blijven aan schenken, is de noodzakelijke verjonging van de sector. Young Patterns stevent stilaan af op zijn eerste verjaardag en op 22 maart stellen onze YP-ambassadeurs hun eerste zelf georganiseerd event “Fashion Flows” voor in het NEST te Gent.

Douanereglementering blijft een moeilijke zaak voor jong en oud. Omdat we dit regelmatig ervaren aan de hand van vragen van onze leden wordt op 17 april opnieuw een basisopleiding douane georganiseerd. Als u worstelt met de theorie of praktische vragen heeft, aarzel dan niet om hieraan deel te nemen.

En ook alle soorten verlofstelsels roepen regelmatig vragen op. We overwegen ook hierrond iets te organiseren als er voldoende belangstelling is.
Laat het ons dus weten !

Erik Magnus

Deel deze pagina: