RSS Nieuws

Karl Raats, gastspreker op onze Nieuwjaarsreceptie op 17 januari 2017

De 3 meest gehoorde en toch foutste voornemens:

1. We moeten de mensen meer motiveren

 • Men heeft ooit wel gemotiveerde werknemers in dienst genomen
 • Het is dus kwestie om ze niet te demotiveren
 • Wanneer er nieuwe oplossingen voor problemen bedacht moeten worden, mag men niet te hard remmen / cynisch reageren
 • Laten uitproberen want vaak dichtbij een oplossing (bv grote cirkel uit een blad papier krijgen)
 • Zich dus niet afvragen of iets kan maar hoe het kan
 • Men heeft niets aan waardeloze waarheden
 • Men moet het goede beklemtonen (bv leerkracht die positieve eigenschappen van leerlingen beklemtoont en die uiteindelijk elkaars kwaliteiten beginnen zien en zelfvertrouwen krijgen)
 • Je bent hier dus je bent belangrijk

2. We moeten creatiever / innovatiever zijn

 • Heel weinig mensen kunnen hun creativiteit uiten en benutten op het werk (Creativity Gap)
 • Men is meestal pas creatief als er iets misloopt of trapt in de valkuil om te voorspellen wat de baas denkt/ wil
 • De antwoorden liggen voorhanden maar men moet de juiste vraag weten te stellen
 • Men moet elkaar proberen meenemen in het denken / zien
 • We moeten daarvoor RASioneler worden (Reticulair Activatie Systeem) – soms staren we ons blind op iets hoewel de info voorhanden is, herkennen we ze niet – tijd nemen om nieuwe oplossingen te herkennen
 • Als de nieuwe oplossing niet op de oude lijkt, herkennen we ze immers niet meteen
 • Men moet anders gaan interpreteren
 • Mensen die met oplossingen komen voor vastgestelde problemen, kan men belonen (bv cool blue) – medewerkers rechtstreeks betrokken en geen dure consultants

3. We moeten meer en beter communiceren

 • ‘Ja maar’ is een beleefde vorm van nee
 • Dus ofwel eerlijk ‘nee’ en argumenteren
 • Ofwel verderbouwen met ‘ja en’
 • Verschillende figuren onderscheiden
  • Oppers – niet altijd merkbaar maar steken bewust stokken in de wielen
  • Resisters – twijfelen en zijn terughoudend maar indien hun inbreng waarderen mogelijk omzetten in believers / champions
  • Neutrals – wat onverschillig
  • Supporters – vinden het een tof idee maar gaan zich niet moe maken
  • Champions - gaan u actief ondersteunen
 • Nadenken over welke figuur men zelf is
 • Ben ik de persoon die de ander nodig heeft om te kunnen schitteren?
 • Wie mag ik op dit moment voor u zijn?
 • Personen functioneren het best bij persoonlijk contact / als ze voeling krijgen met het gegeven dat ze iemand geholpen hebben (bv nutteloos werk waarvan de vergoeding afneemt)
 • Ergste feedback is geen feedback
 • Zich blijven afvragen waarom men iets doet
 • Wat is de paardenkont in mijn bedrijf?

Conclusie :

 • Stop met demotiveren
 • Blijf vragen stellen

Bekijk hier de post op Facebook

Bekijk hier het filmpje : http://bit.ly/2jth5AO

Bekijk hieronder de fotogalerij

Fotogalerij

Deel deze pagina: