RSS Nieuws

Fake news?

Vorige week lazen we in diverse kranten dat de loonkosthandicap van onze Belgische bedrijven tegenover onze 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland niet meer zou bestaan.
In Het Laatste Nieuws stond het evenwel zoals het echt is : 1 uur arbeid blijft 10% duurder dan bij de buren”.

Het valt zeker niet te ontkennen dat er de jongste jaren belangrijke stappen gezet zijn om de loonkosthandicap sedert 1996 te verkleinen.
Er was loonmatiging vanaf 2013, een indexsprong in 2015 en een tax shift in 2 fasen.
In 2016 daalde het basistarief van de werkgeversbijdragen van 32,4 naar 30% en begin dit jaar daalde de 30 verder tot 25%.

Goed nieuws maar helaas enigszins te relativeren. Voor onze sector is deze ogenschijnlijke daling met 5% in de praktijk maar 0,791%.
Dit komt door de afschaffing van andere loonkostverminderingen teneinde de 5% daling algemeen mogelijk te maken.
Maar onmiskenbaar een stap in de goede richting!

Het jongste rapport van de CRB – waarover de media vorige week berichtten – geeft aan dat de loonkosthandicap dus zou weggewerkt zijn tegenover 1996.
De verenigde werkgeversorganisaties met het VBO op kop zullen echter steeds blijven wijzen op de handicap van voor 1996 die dus nog steeds ongeveer 10% bedraagt.
En dan spreken we natuurlijk nog maar over de 3 buurlanden.

Ieder zijn waarheid dus!

Erik Magnus

Deel deze pagina: